Vår CEO har 15 års arbeidserfaring fra ulike roller i et norsk firma som tilbyr oppdragsproduksjon av monoklonale antistoffer til diagnostisk og farmasøytisk industri i Europa og USA. Fra denne tiden opparbeidet hun seg et bredt kompetansespekter innen LifeScience og forretninger, erfaringer fra grunnforskning og industribasert forskning, forretningsutvikling og salgsledelse, samt ledererfaring fra rollen som daglig leder i bedriften.

BIOSUPPORT kan tilby flere ulike tjenester, under er noen eksempler – ta kontakt og hør om BIOSUPPORT kan hjelpe ditt firma!

Management for hire for bedrifter  i en oppstartsfase der man har behov for en administrator med innsikt i bransjen

 • forretningsplaner
 • strategiarbeid
 • Budsjett, administrasjon og offentlige retningslinjer

Konsulent for å utvikle, effektivisere og/eller systematisere CRM og kundeoppfølgingsrutiner

 • strategier for å øke omsetning på kort sikt
 • strategier for å øke antall ledetråder og innpass i nye markeder
 • relasjonsbygging og aktivt søk etter nye kunder (NBO)

Organisering og oppfølging av interne og eksterne prosjekter

 • teknologioverføring til og fra CMO
 • outsourcing av produksjon til underleverandører
 • eksterne tester og utprøvinger av produkter
 • kostnadskalkuleringer og implementere tiltak for kostnadsreduksjoner

Utarbeide system for kvalitetskontroller på ferdige produkter

 • utvikling av spesifikasjoner, prosedyrer og produksjonskontroll av produkter
 • etablere protokoller og opplæring av ansatte
 • utvikle spesifikasjoner for mottak av råmateriale

Rådgiver med produksjonserfaringer fra celledyrkning i stor-skala produksjon, rensing og modifisering av monoklonale antistoffer

 • celledyrkning / sterilt arbeid / arbeid i klasse B- og C laboratorier / cellekultur-medier og supplementer / cellekulturoptimalisering / cellevekst og -viabilitet / cellebanker / in-vitro produksjon – små-skala, stor-skala, oppskalering
 • Protein rensinger / Affinitetsrensing / size exclusion chromatography
 • QC analyser og i-prosess analyser: ELISA, SDS, IEF, WB, OD, pH, glukose, Flow cytometri
 • Konjugering av proteiner til fluorokromer og enzymer
 • ISO 9001 – 15 års erfaring med ISO 9001 systemet; etablering, implementering, dokumentasjon og praktisk arbeid
 • GMP – erfaring med oppbygging av dokumentasjon og system for GMP
mini reagensrør.jpg